JUICE ZERO POPPER 9ML

Kód: 51
1 hodnotenie
€6,90 –22 %
juice zero popper 9ml
€6,90 –22 % €5,40
Skladom (>5 ks)

Poppers Juice Zero 9ml veľmi silný a preto aj veľmi obľúbený medzi mnohými užívateľmi.

Detailné informácie

Podrobný popis

Poppers Juice Zero 9ml veľmi silný a preto aj veľmi obľúbený medzi mnohými užívateľmi.
Obsahuje izopropylnitrit, amylnitrit mixture
UFI: SE2S-FM6Y-Q10R-M79X
Návod na použitie
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302+H332 - Škodlivý po požití a pri vdýchnutí.
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H341 - Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie (inhalačne).
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.